iMunis eDeska

Město

Úřední deska – Stav k 18. 11. 2018 07:13:36

Nalezeno 215 záznamů.Poslední změna: 10.10.2018

Název Značka Typ Původce Zveřejněno od Zveřejnit do Rozh. dat. od Dokumenty
Závěrečný účet města Unhoště na rok 2013 fin13 Infomace z radnice Město Unhošť 13.3.2014     2 dokumenty
Směrnice o poskytování informací dle zák. č. 106/1999 Sb. info106 Infomace z radnice Město Unhošť 24.5.2011     dokument PDF (289 kB)
Jednací řád Zastupitelstva města Unhoště jřzm Zastupitelstvo Město Unhošť 9.3.2011     dokument PDF (134 kB)
Rozhodnutí o registraci kandidátních listin do komunálních voleb 2014 - Horní Bezděkov kv14-hb Volby MěÚ Unhošť 21.8.2014     dokument PDF (190 kB)
MŠ - návrh střednědobého výhledu 2019-2020, návrh rozpočtu 2018 MŠ-ROZP2018 Příspěvkové organiza finanční odbor 29.11.2017     dokument PDF (127 kB)
MŠ - Schválený rozpočet na rok 2018 a Schválený střednědobý výhled RO na r. 2019-20 MŠROZ-2018 Rozp. a hosp. obce Město Unhošť 16.1.2018     dokument PDF (129 kB)
Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků nemovitostí MU-4665/17/Smm Oznámení Úřad pro zastupování 26.9.2017     2 dokumenty
Dražba movitých věcí 22.1.2018 MU-6564/17/Taj Dražební vyhlášky Exekutorský úřad Kla 13.12.2017     dokument PDF (142 kB)
Nabídka nájmu městského bytu náj-36 Záměr pronájmu majet Město Unhošť 10.1.2013     dokument PDF (57 kB)
Nařízení č. 2/2013 - tržní řád nar-2-13 Obec. záv. vyhl./nař. Město Unhošť 3.2.2014     dokument PDF (227 kB)
NAŘÍZENÍ MĚSTA UNHOŠTĚ č. 1/2008 nař-1/08 Obec. záv. vyhl./nař. Město Unhošť 9.7.2008     dokument MS Word (21 kB)
Nařízení města Unhoště č. 2/2013 nmu213 Obec. záv. vyhl./nař. Město Unhošť 20.12.2013     dokument PDF (227 kB)
Nařízení města Unhoště č. 01/07 o placeném stání na místních komunikacích NM0107 Obec. záv. vyhl./nař. Město Unhošť 9.1.2007   9.1.2007 dokument PDF (137 kB)
Nařízení města Unhoště č. 1/2011 - tržní řád pro farmářské trhy nm0111 Obec. záv. vyhl./nař. Město Unhošť 24.5.2011     dokument PDF (152 kB)
NAŘÍZENÍ MĚSTA UNHOŠTĚ č. 2/2007 NM-02-07 Obec. záv. vyhl./nař. Město Unhošť 24.8.2007     dokument PDF (130 kB)
Nařízení města Unhoště č. 3/2012 - změna nařízení č. 2/2011 nm-03-2012 Obec. záv. vyhl./nař. Město Unhošť 16.4.2012     dokument PDF (54 kB)
Návrh Rozpočtových pravidel pro rok 2018 NRP-2018 Rozp. a hosp. obce finanční odbor 24.11.2017     dokument PDF (96 kB)
Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu města Unhošť na období 2019 - 2021 NSVR Rozp. a hosp. obce finanční odbor 24.11.2017     dokument PDF (48 kB)
Nařízení č. 1/2013 n_01/13 Obec. záv. vyhl./nař. Město Unhošť 16.9.2013     dokument PDF (73 kB)
Smlouva o poskytování pečovatelské služby - Obec Horní Bezděkov OS_2017 Veřejnoprávní smlouvy Město Unhošť 8.3.2017     dokument PDF (1,1 MB)
Oznámení záměru prodeje nemovitosti - Dům č.p. 765, ul. Suchomlýnská, Unhošť - Nouzov ozn-765 Záměr obce - majetek Město Unhošť 14.12.2009     dokument PDF (59 kB)
OZV č. 01/2007 - změna vyhl. č. 34/2003 (místní poplatky) OZV Obec. záv. vyhl./nař. Město Unhošť 17.2.2007   17.2.2007 dokument PDF (110 kB)
OZV č. 1/2009 - O stanovení části společného školského obvodu základní školy OZV 01/2009 Obec. záv. vyhl./nař. Město Unhošť 4.3.2009     dokument PDF (131 kB)
OZV 04/2012 - zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku při provozování hostinských činností ozv 04/12 Obec. záv. vyhl./nař. Město Unhošť 3.10.2012     dokument PDF (113 kB)
OZV č. 1/2012 - změna OZV č. 4/2011 ozv 1/12 Obec. záv. vyhl./nař. Město Unhošť 8.2.2012     dokument PDF (51 kB)
OZV 2/2010 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností ozv 2/10 Obec. záv. vyhl./nař. Město Unhošť 23.9.2010     dokument PDF (71 kB)
OZV č. 2/2012 - změna OZV č. 3/2011 ozv 2/12 Obec. záv. vyhl./nař. Město Unhošť 8.2.2012     dokument PDF (43 kB)
Vyhláška č. 02/2007 - změna vyhl. č. 12/2006 OZV-02-07 Obec. záv. vyhl./nař. Město Unhošť 18.4.2007     dokument PDF (18 kB)
Vyhláška č. 03/2009- změna vyhl. č. 10/2006 (místní poplatek-komunální odpad) OZV-03-09 Obec. záv. vyhl./nař. Město Unhošť 18.11.2009     dokument PDF (142 kB)
Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 - koeficient pro výpočet daně z nemovitostí ozv0312 Obec. záv. vyhl./nař. Město Unhošť 19.7.2012     dokument PDF (41 kB)
OZV č. 4/2015 - změna OZV č. 3/2015 o poplatku za komunální odpad ozv0415 Obec. záv. vyhl./nař. Město Unhošť 14.4.2015     dokument PDF (126 kB)
OZV 05/2012 - určení míst pro provozování výherních hracích přístrojů ozv-05/12 Obec. záv. vyhl./nař. Město Unhošť 3.10.2012     dokument PDF (107 kB)
OZV 06/2012 - určení míst pro provozování jiných technických herních zařízení ozv-06/12 Obec. záv. vyhl./nař. Město Unhošť 3.10.2012     dokument PDF (115 kB)
OZV 07/2012 - zákaz provozování sázkových her ozv-07/12 Obec. záv. vyhl./nař. Město Unhošť 3.10.2012     dokument PDF (55 kB)
OZV č. 10/2006 - místní poplatek-komunální odpad OZV-10-06 Obec. záv. vyhl./nař. Město Unhošť 2.1.2007   2.1.2007 dokument PDF (115 kB)
OZV č. 11/2006 - nakládání s komunálním a stavebním odpadem OZV-11-06 Obec. záv. vyhl./nař. Město Unhošť 2.1.2007   2.1.2007 dokument PDF (192 kB)
OZV č. 1/2014 - změna OZV č. 3/2011 ozv1/14 Obec. záv. vyhl./nař. Město Unhošť 30.6.2014     dokument PDF (44 kB)
OZV č. 1/2015 - změna OZV č. 3/2011 o místních poplatcích ozv115 Obec. záv. vyhl./nař. Město Unhošť 10.2.2015     dokument PDF (44 kB)
OZV č. 12/2006 - účelový peněžní fond OZV-12-06 Obec. záv. vyhl./nař. Město Unhošť 2.1.2007   2.1.2007 dokument PDF (144 kB)
OZV č. 2/2009 - změna vyhl. č. 34/2003 (místní poplatky) ozv-2-09 Obec. záv. vyhl./nař. Město Unhošť 4.5.2009     dokument PDF (149 kB)
OZV č. 2/2015 - systém pro komunální odpady a stavební odpady ozv215 Obec. záv. vyhl./nař. Město Unhošť 10.2.2015     dokument PDF (173 kB)
OZV č. 3/2015 - o poplatku za komunální odpad ozv315 Obec. záv. vyhl./nař. Město Unhošť 10.2.2015     dokument PDF (187 kB)
OZV č. 6/2015 - o poplatku ze psů ozv615 Obec. záv. vyhl./nař. Město Unhošť 29.12.2015     dokument PDF (156 kB)
OZV č. 7/2015 - poplatek za užívání veřejného prostranství ozv715 Obec. záv. vyhl./nař. Město Unhošť 29.12.2015     2 dokumenty
OZV č. 8/2006 - školské obvody zákl. škol OZV-8-06 Obec. záv. vyhl./nař. Město Unhošť 2.1.2007   2.1.2007 dokument PDF (133 kB)
OZV č. 8/2015 - o poplatku ze vstupného ozv815 Obec. záv. vyhl./nař. Město Unhošť 29.12.2015     dokument PDF (123 kB)
OZV č. 9/2006 - veřejný pořádek a čistota OZV-9-06 Obec. záv. vyhl./nař. Město Unhošť 2.1.2007   2.1.2007 dokument PDF (179 kB)
Informace o přijímání nových policistů pčr Dokumenty Krajské ředitelství 16.1.2014     dokument PDF (45 kB)
Program dotací poskytovaných městem Unhošť v roce 2018 PRDO/2018 Program dotací posky Město Unhošť 10.1.2018 31.12.2018   dokument PDF (1,6 MB)
Pravidla rozpočtového provizoria Města Unhoště PRP/2017 Rozp. a hosp. obce finanční odbor 4.10.2017     dokument PDF (71 kB)
Návrh rozpočtu 2013 rct13 Rozp. a hosp. obce Město Unhošť 16.11.2012     3 dokumenty
Informace z jednání RM dne 15.11.2010 RM01 Usnesení Rady Město Unhošť 14.12.2010     dokument PDF (148 kB)
Informace z jednání RM dne 6.12.2010 RM02 Usnesení Rady Město Unhošť 14.12.2010     dokument PDF (97 kB)
Rozpočtové opatření RM č. 1 ze dne 17.07.2017 RORM1-2017 Rozp. a hosp. obce Město Unhošť 24.7.2017     dokument PDF (46 kB)
Rozpočtové opatření RM č. 2 ze dne 23.10.2017 RORM2-2017 Rozp. a hosp. obce Město Unhošť 31.10.2017     dokument PDF (48 kB)
Rozpočtové opatření RM č. 3 ze dne 20.11.2017 RORM3-2017 Rozp. a hosp. obce Město Unhošť 29.12.2017     dokument PDF (44 kB)
Rozpočtové opatření RM č. 4 ze dne 18.12.2017 RORM4-2017 Rozp. a hosp. obce Město Unhošť 29.12.2017     dokument PDF (46 kB)
Rozpočtové opatření RM č. 5 ze dne 28.12.2017 RORM5-2017 Rozp. a hosp. obce Město Unhošť 10.1.2018     dokument PDF (56 kB)
Rozpočtové opatření ZM č. 1 z 13.02.2017 ROZM1 Rozp. a hosp. obce Město Unhošť 19.4.2017     dokument PDF (50 kB)
Rozpočtové opatření ZM č. 2 ze dne 10.04.2017 ROZM2 Rozp. a hosp. obce Město Unhošť 20.4.2017     dokument PDF (46 kB)
Rozpočtové opatření ZM č. 3 z 25.06.2018 ROZM3 Rozp. a hosp. obce Město Unhošť 29.6.2018     dokument PDF (49 kB)
Rozpočtové opatření ZM č. 3 ze dne 12.06.2017 ROZM3 Rozp. a hosp. obce Město Unhošť 15.6.2017     dokument PDF (51 kB)
Rozpočtové optření ZM č. 4 ze dne 11.09.2017 ROZM4 Rozp. a hosp. obce finanční odbor 20.9.2017     dokument PDF (54 kB)
Rozpočtové opatření ZM č. 5 ze dne 09.10.2017 ROZM5 Rozp. a hosp. obce finanční odbor 16.10.2017     dokument PDF (50 kB)
Rozpočtové opatření ZM č. 6 ze dne 11.12.2017 ROZM6 Rozp. a hosp. obce finanční odbor 18.12.2017     dokument PDF (53 kB)
Schválený rozpočet 2016 včetně úprav k 31.05.2016 rozp 2016/05 Rozp. a hosp. obce Město Unhošť 22.6.2016     dokument PDF (288 kB)
Schválený rozpočet 2016 včetně úprav k 30.06.2016 rozp 2016/06 Rozp. a hosp. obce Město Unhošť 9.9.2016     dokument PDF (286 kB)
Schválený rozpočet Města Unhošť 2016 - včetně úprav k 30.09.2016 rozp 2016/09 Rozp. a hosp. obce Město Unhošť 29.11.2016     dokument PDF (293 kB)
Schválený rozpočet Města Unhošť 2016 - včetně úprav k 31.10.2016 rozp 2016/10 Rozp. a hosp. obce Město Unhošť 29.11.2016     dokument PDF (297 kB)
Schválená Rozpočtová pravidla pro rok 2018 rozprav2018 Rozp. a hosp. obce Město Unhošť 18.12.2017     dokument PDF (96 kB)
Rozpočtová pravidla pro rok 2017 rozpra2017 Rozp. a hosp. obce Město Unhošť 3.3.2017     dokument PDF (126 kB)
Schválený rozpočet 2014 rozp14 Rozp. a hosp. obce Město Unhošť 2.1.2014     neregistrovaný (XLS) (37 kB)
Schválený rozpočet 2016 rozp16 Rozp. a hosp. obce Město Unhošť 28.12.2015     dokument PDF (285 kB)
Schválený rozpočet Města Unhošť 2017 rozp17 Rozp. a hosp. obce Město Unhošť 19.12.2016     dokument PDF (269 kB)
Schválený rozpočet Města Unhošť 2016 včetně úprav k 31.12.2016 rozp2016/12 Rozp. a hosp. obce finanční odbor 27.1.2017     dokument PDF (309 kB)
Schválený Rozpočet 2018 rozp2018 Rozp. a hosp. obce Město Unhošť 18.12.2017     dokument PDF (127 kB)
Rozpočtový výhled města Unhošť na období 2017 - 2020 rozvyh 2017-2020 Rozp. a hosp. obce Město Unhošť 3.3.2017     dokument PDF (236 kB)
Rozpočet 2015 R15 Rozp. a hosp. obce Město Unhošť 12.1.2015     neregistrovaný (XLS) (38 kB)
Smlouva o poskytování pečovatelské služby dle § 46 a § 48 zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích (obecní zřízení) v platném zněn SML Veřejnoprávní smlouvy Město Unhošť 20.1.2016     dokument PDF (1,3 MB)
Smlouva o spolupráci při zabezpečování požární ochrany s obcí Svárov SML Veřejnoprávní smlouvy Město Unhošť 29.4.2016     dokument PDF (172 kB)
Sdělení - oprava tiskové chyby SOTCH Oznámení Město Unhošť 31.12.2015     obrázek JPG (463 kB)
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 SZ_042652/2014/KUSK Zprávy Město Unhošť 5.10.2015     dokument PDF (657 kB)
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 SZ_076233/2015/KUSK Zprávy Město Unhošť 23.3.2016     dokument PDF (674 kB)
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 SZ_077377/2016/KUSK Zprávy Město Unhošť 24.3.2017     dokument PDF (0,9 MB)
NAŘÍZENÍ MĚSTA UNHOŠTĚ č. 2/2011 - tržní řád pro pořádání Farmářských trhů tr-ft Obec. záv. vyhl./nař. Město Unhošť 15.12.2011     dokument PDF (153 kB)
ÚPD Unhošť, územní plán - návrh úpd Územní řízení výstavba 16.4.2008     12 dokumentů
Územní studie veřejného prostranství v obci Unhošť - projekt USVP-2017 Územní studie Město Unhošť 28.11.2017     dokument PDF (112 kB)
VKM - změna ceny vodného VKM Oznámení VKM 9.2.2010     dokument PDF (23 kB)
Veřejnoprávní smlouva - Pionýr Unhošť 2018 VPS 13/2018 Veřejnoprávní smlouvy Město Unhošť 18.4.2018 30.4.2021   dokument PDF (242 kB)
Veřejnoprávní smlouva - TJ Unhošť 2018 VPS 14/2018 Veřejnoprávní smlouvy Město Unhošť 18.4.2018 30.4.2021   dokument PDF (236 kB)
Veřejnoprávní smlouva - TJ Sokol 2018 VPS 16/2018 Veřejnoprávní smlouvy Město Unhošť 18.4.2018 30.4.2021   dokument PDF (247 kB)
Veřejnoprávní smlouva - FBC Unhošť 2018 VPS 17/2018 Veřejnoprávní smlouvy Město Unhošť 18.4.2018 30.4.2021   dokument PDF (244 kB)
Veřejnoprávní smlouva: Unhošť - Velká Dobrá vs-vd Veřejnoprávní smlouvy Město Unhošť 17.2.2012     dokument PDF (148 kB)
Schválený Střednědobý výhled rozpočtu města Unhoště na období 2019 - 2021 vyhlrozp2018 Rozp. a hosp. obce Město Unhošť 18.12.2017     dokument PDF (48 kB)
Logistický park Pavlov - komunikace a inženýrské sítě Výst. 1222/14-Mu Rozhodnutí výstavba 14.7.2014     dokument PDF (88 kB)
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o možnosti převzít písemnost - Alejandro Nestor Gugelmeier, Kaufunger strasse 7, 604 86 Franfurkt am Main, SR Výst. 1680/09-Ha Doruč. veř. vyhl. výstavba 15.1.2010     dokument MS Word (37 kB)
Veřejné projednání návrhu změn č.1 Územního plánu Výst.4371/12 Oznámení výstavba 18.9.2012     dokument PDF (91 kB)
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2015 VZ Zprávy MěÚ Unhošť 25.1.2016     dokument PDF (1,1 MB)
Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (VZMR) vzmr Výběrová řízení Město Unhošť 6.4.2011     dokument PDF (146 kB)
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2016 VZ2016 Zprávy Město Unhošť 31.1.2017     dokument PDF (46 kB)
Zásady pro uzavírání smluv o zřízení věcného břemene - 12.04.2018 ZAS 12042018 Zásady Město Unhošť 13.4.2018     dokument PDF (232 kB)
Zřizovací listina - Melicharovo vlastivědné muzeum ZL Dokumenty Město Unhošť 6.1.2016     dokument PDF (262 kB)
Zápis z jednání ZM dne 15. 9. 2015 zm Zápisy Zastupitelstva Město Unhošť 22.9.2015     dokument PDF (1,3 MB)
Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 8.12.11 zm Zápisy Zastupitelstva Město Unhošť 17.2.2012     dokument PDF (203 kB)
Zápis z jednání ZM dne 10. 8. 2015 zm Zápisy Zastupitelstva Město Unhošť 17.8.2015     dokument PDF (1,3 MB)
Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 29.8.11 zm Zápisy Zastupitelstva Město Unhošť 6.9.2011     dokument PDF (378 kB)
Zápis z jednání ZM dne 23.4.2012 zm Zápisy Zastupitelstva Město Unhošť 3.5.2012     dokument PDF (255 kB)
Zápis z jednání zastupitelstva města dne 2.3.2009 zm Zápisy Zastupitelstva Město Unhošť 5.3.2009     dokument PDF (206 kB)
Zápis z jednání zastupitelstva města dne 8.12.2008 zm Zápisy Zastupitelstva Město Unhošť 11.12.2008     dokument PDF (206 kB)
Zápis z jednání zastupitelstva města dne 25.2.2008 ZM Zápisy Zastupitelstva Město Unhošť 5.3.2008     dokument PDF (253 kB)
Zápis z jednání zastupitelstva města dne 26.11.07 ZM Zápisy Zastupitelstva Město Unhošť 5.12.2007     dokument PDF (245 kB)
Pozvánka na zasedání ZM dne 12. 10. 2015 od 18:00 hodin ZM Konání Zastupitelstva Město Unhošť 5.10.2015     obrázek JPG (131 kB)
Pozvánka na zasedání ZM dne 13.06.2016 ZM Konání Zastupitelstva Město Unhošť 6.6.2016     dokument PDF (708 kB)
Zápis ze zasedání ZM dne 25.01.2016 ZM 10/2016 Zápisy Zastupitelstva Město Unhošť 29.1.2016     2 dokumenty
Zápis ze zsedání ZM dne 11.04.2016 ZM 11/2016 Zápisy Zastupitelstva Město Unhošť 21.4.2016     2 dokumenty
Zápis ze zasedání ZM dne 10.04.2017 ZM 18/2017 Zápisy Zastupitelstva Město Unhošť 20.4.2017     5 dokumentů
Zápis ze zasedání ZM dne 12.06.2017 ZM 19/2017 Zastupitelstvo Město Unhošť 21.6.2017     dokument PDF (367 kB)
Zápis ze zasedání ZM dne 11.09.2017 ZM 20/2017 Zápisy Zastupitelstva Město Unhošť 19.9.2017     dokument PDF (330 kB)
Zápis ze zasedání ZM dne 09.10.2017 ZM 21/2017 Zápisy Zastupitelstva Město Unhošť 19.10.2017     dokument PDF (325 kB)
Rozpočtové opatření ZM č. 2 ze dne 09.04.2018 ZM 2/2018 Rozp. a hosp. obce Město Unhošť 23.4.2018     dokument PDF (49 kB)
Zápis ze zasedání ZM dne 11.12.2017 ZM 22/2017 Zápisy Zastupitelstva Město Unhošť 19.12.2017     dokument PDF (642 kB)
Zápis ze zasedání ZM dne 12.02.2018 ZM 23/2018 Zápisy Zastupitelstva Město Unhošť 15.2.2018     dokument PDF (125 kB)
Zápis ze zasedání ZM dne 20.02.2018 ZM 24/2018 Zápisy Zastupitelstva Město Unhošť 28.2.2018     dokument PDF (389 kB)
Zápis ze zasedání ZM dne 09.04.2018 ZM 25/2018 Zápisy Zastupitelstva Město Unhošť 18.4.2018     dokument PDF (421 kB)
Zápis ze zasedání ZM dne 25.06.2018 ZM 26/2018 Zápisy Zastupitelstva Město Unhošť 9.7.2018     dokument PDF (494 kB)
Zápis z jednání ZM dne 12. 10. 2015 ZM 8/2015 Zápisy Zastupitelstva Město Unhošť 21.10.2015     3 dokumenty
Zápis z jednání ZM dne 14.12.2015 ZM 9/2015 Zápisy Zastupitelstva Město Unhošť 22.12.2015     3 dokumenty
Zápis z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Unhoště konaného dne 10.listopadu 2014 zm01-14n Zápisy Zastupitelstva Město Unhošť 20.11.2014     dokument PDF (157 kB)
Zápis z jednání ZM dne 8.12.2014 zm-0214n Zápisy Zastupitelstva Město Unhošť 18.12.2014     dokument PDF (222 kB)
Zápis z jednání ZM dne 13.4.2015 zm04 Zápisy Zastupitelstva Město Unhošť 23.4.2015     dokument PDF (1,8 MB)
Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 20.6.11 zm06/11 Zápisy Zastupitelstva Město Unhošť 30.6.2011     dokument PDF (221 kB)
Zápis z jednání zastupitelstva města dne 7.7.2008 zm08-10 Zápisy Zastupitelstva Město Unhošť 9.7.2008     dokument PDF (213 kB)
Zápis z jednání zastupitelstva města dne 29.9.2008 ZM08-11 Zápisy Zastupitelstva Město Unhošť 2.10.2008     dokument PDF (205 kB)
Zápis z jednání zastupitelstva města dne 28.4.2008 zm-09 Zápisy Zastupitelstva Město Unhošť 23.5.2008     dokument PDF (218 kB)
Zápis z 1. ustavujícího zasedání ZM Unhošť dne 8.11.2010 ZM-1n Zápisy Zastupitelstva Město Unhošť 16.11.2010     dokument PDF (214 kB)
Zápis z jednání zastupitelstva města dne 29.3.2010 zm10-20 Zápisy Zastupitelstva Město Unhošť 6.4.2010     dokument PDF (210 kB)
Zápis z jednání zastupitelstva města dne 2.3.2011 zm11/03 Zápisy Zastupitelstva Město Unhošť 9.3.2011     dokument PDF (239 kB)
Zápis z jednání zastupitelstva města dne 18.4.2011 zm1104 Zápisy Zastupitelstva Město Unhošť 28.4.2011     dokument PDF (185 kB)
Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 21.11.11 zm1108 Zápisy Zastupitelstva Město Unhošť 20.2.2012     dokument PDF (495 kB)
Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 10.05.2012 zm12 Zápisy Zastupitelstva Město Unhošť 22.5.2012     dokument PDF (215 kB)
Zápis z jednání zastupitelstva města dne 3.11.2008 zm12 Zápisy Zastupitelstva Město Unhošť 5.11.2008     dokument PDF (183 kB)
Rozpočtové opatření ZM č. 1 - 20.02.2018 ZM1-2018 Rozp. a hosp. obce Město Unhošť 27.2.2018     dokument PDF (50 kB)
Zápis z jednání ZM dne 6.2.2012 zm1210 Zápisy Zastupitelstva Město Unhošť 14.2.2012     dokument PDF (245 kB)
Zápis ze zasedání ZM dne 02.05.2016 ZM12/2016 Zastupitelstvo Město Unhošť 12.5.2016     3 dokumenty
Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 25.06.2012 zm13 Zápisy Zastupitelstva Město Unhošť 9.7.2012     dokument PDF (232 kB)
Zápis ze zasedání ZM dne 13.06.2016 ZM13/2016 Zápisy Zastupitelstva Město Unhošť 22.6.2016     2 dokumenty
Zápis ze zasedání ZM dne 05.09.2016 ZM14/2016 Zápisy Zastupitelstva Město Unhošť 14.9.2016     2 dokumenty
Zápis z jednání ZM dne 10.09.2012 zm-15 Zápisy Zastupitelstva Město Unhošť 20.9.2012     dokument PDF (341 kB)
Zápis z jednání ZM dne 8.6.2015 zm15-05 Zápisy Zastupitelstva Město Unhošť 16.6.2015     dokument PDF (650 kB)
Zápis ze zasedání ZM dne 10.10.2016 ZM15/2016 Zápisy Zastupitelstva Město Unhošť 21.10.2016     2 dokumenty
Zápis z jednání ZM dne 2.10.2012 zm-16 Zápisy Zastupitelstva Město Unhošť 9.10.2012     dokument PDF (210 kB)
Zápis z jednání zastupitelstva města dne 22.6.2009 zm16 Zápisy Zastupitelstva Město Unhošť 24.6.2009     dokument PDF (211 kB)
Zápis ze zasedání ZM dne 12.12.2016 ZM16/2016 Zápisy Zastupitelstva Město Unhošť 22.12.2016     dokument PDF (472 kB)
Zápis z jednání ZM dne 3.12.2012 zm-17 Zápisy Zastupitelstva Město Unhošť 13.12.2012     dokument PDF (267 kB)
Zápis z jednání zastupitelstva města dne 31.8.2009 zm17 Zápisy Zastupitelstva Město Unhošť 2.9.2009     dokument PDF (213 kB)
Zápis ze zasedání ZM dne 13.02.2017 ZM17/2017 Zápisy Zastupitelstva Město Unhošť 22.2.2017     dokument PDF (404 kB)
Zápis z jednání ZM dne 18.2.2013 zm-18 Zápisy Zastupitelstva Město Unhošť 27.2.2013     dokument PDF (241 kB)
Zápis z jednání zastupitelstva města dne 2.11.2009 zm18 Zápisy Zastupitelstva Město Unhošť 9.11.2009     dokument PDF (217 kB)
Zápis z jednání zastupitelstva města dne 20.1.2010 zm19 Zápisy Zastupitelstva Město Unhošť 25.1.2010     dokument PDF (197 kB)
Zápis z jednání zastupitelstva města dne 13.12.2010 zm2 Zápisy Zastupitelstva Město Unhošť 23.12.2010     dokument PDF (248 kB)
Zápis z jednání ZM dne 17.6.2013 zm-20 Zápisy Zastupitelstva Město Unhošť 27.6.2013     dokument PDF (236 kB)
Zápis z jednání zastupitelstva města dne 21.6.2010 zm21 Zápisy Zastupitelstva Město Unhošť 28.6.2010     dokument PDF (219 kB)
Zápis z jednání ZM dne 12.8.2013 zm-22 Zápisy Zastupitelstva Město Unhošť 22.8.2013     dokument PDF (100 kB)
Zápis z jednání ZM dne 26.8.2013 zm-23 Zápisy Zastupitelstva Město Unhošť 5.9.2013     dokument PDF (239 kB)
Zápis z jednání ZM dne 18.11.2013 zm-24 Zápisy Zastupitelstva Město Unhošť 27.11.2013     dokument PDF (362 kB)
Zápis z jednání ZM dne 16.12.2013 zm-25 Zápisy Zastupitelstva Město Unhošť 27.12.2013     dokument PDF (132 kB)
Zápis z jednání ZM dne 27.1.2014 zm-26 Zápisy Zastupitelstva Město Unhošť 6.2.2014     dokument PDF (227 kB)
Zápis z jednání ZM dne 31.3.2014 zm-27 Zápisy Zastupitelstva Město Unhošť 9.4.2014     dokument PDF (253 kB)
Zápis z jednání ZM dne 8.9.2014 zm-29 Zápisy Zastupitelstva Město Unhošť 18.9.2014     dokument PDF (529 kB)
Zápis z jednání ZM dne 9.2.2015 zm3 Zápisy Zastupitelstva Město Unhošť 19.2.2015     dokument PDF (198 kB)
Zápis z jednání ZM dne 23.9.2014 zm-30 Zápisy Zastupitelstva Město Unhošť 3.10.2014     dokument PDF (97 kB)
ZTRÁTY a NÁLEZY - osobní motorové vozidlo zn. Mazda 323 červené barvy bez registračních značek zn1 Oznámení MěÚ Unhošť 20.8.2008     dokument MS Word (42 kB)
Pozvánka na zasedání ZM 31.3.14 ZP Konání Zastupitelstva Město Unhošť 24.3.2014     dokument MS Word (34 kB)
Pozvánka na jednání ZM 2.8.2013 ZP Konání Zastupitelstva Město Unhošť 26.7.2013     dokument MS Word (33 kB)
Zápis z jednání ZM ZP Zastupitelstvo Město Unhošť 31.7.2012     dokument MS Word (149 kB)
Výběrové řízení ZP Výběrová řízení MěÚ Unhošť 28.8.2013     dokument MS Word (32 kB)
Program dotací poskytovaných městem Unhošť v roce 2015 ZP Zprávy Město Unhošť 10.2.2015     dokument PDF (208 kB)
Program dotací poskytovaných městem Unhošť v roce 2016 ZP Zprávy Město Unhošť 12.1.2016     dokument PDF (440 kB)
Vyhlášení hejtmana Středočeského kraje - období déletrvajícího sucha ZP Infomace z radnice MěÚ Unhošť 23.7.2015     dokument PDF (0,9 MB)
Volby do Evropského parlamentu konané 23. a 24.5.2014 - stanovení min. počtu členů okrskové volební komise ZP Oznámení matrika 24.3.2014     dokument PDF (356 kB)
Oznámení Městské policie Unhošť o používání fotopastí ZP Oznámení Městská policie Unho 23.5.2013     obrázek JPG (437 kB)
Oznámení o stanovení počtu zastupitelů pro volební období 2014-2018 ZP Oznámení MěÚ Unhošť 26.6.2014     dokument MS Word (30 kB)
Návrh rozpočtu - příjmy a výdaje 2014 ZP Rozp. a hosp. obce finanční odbor 1.11.2013     neregistrovaný (XLS) (37 kB)
OZV 1/2010 - zákaz konzumace alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích ZP Obec. záv. vyhl./nař. Město Unhošť 24.6.2010     dokument PDF (417 kB)
Zápis z 15.zasedání Zastupitelstva města Unhoště ZP Zápisy Zastupitelstva MěÚ Unhošť 4.5.2009     dokument MS Word (104 kB)
Zápis z jednání zastupitelstva ZP Zápisy Zastupitelstva Město Unhošť 13.8.2013     dokument MS Word (44 kB)
Zápis z 19.zasedání Zastupitelstva města ze dne 13.5.2013 ZP Zápisy Zastupitelstva MěÚ Unhošť 23.5.2013     dokument MS Word (186 kB)
Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 30.5.11 ZP Zápisy Zastupitelstva Město Unhošť 10.6.2011     dokument MS Word (168 kB)
Zápis z jednání ZM 16.6.2014 ZP Zápisy Zastupitelstva MěÚ Unhošť 26.6.2014     dokument MS Word (209 kB)
Zápis z jednání Zastupitelstva dne 20.9.2010 ZP Zápisy Zastupitelstva sekretariát 30.9.2010     dokument PDF (315 kB)
ZŠ - návrh střednědobého výhledu 2019-2020, návrh rozpočtu 2018 ZŠ-ROZP2018 Příspěvkové organiza finanční odbor 29.11.2017     dokument PDF (382 kB)
ZŠ - Schválený rozpočet na rok 2018 a Schválený střednědobý výhled RO na r. 2019-20 ZŠROZ-2018 Rozp. a hosp. obce Město Unhošť 16.1.2018     dokument PDF (132 kB)
Závěrečný účet města Unhoště za rok 2016 zú - 2016 Rozp. a hosp. obce Město Unhošť 13.4.2017     2 dokumenty
Závěrečný účet města Unhoště za rok 2017 ZÚ 2017 Rozp. a hosp. obce Město Unhošť 29.6.2018     2 dokumenty
Zásady pro uzavírání smluv o zřízení věcného břemene ZUS Oznámení Město Unhošť 7.1.2016     dokument PDF (219 kB)
ZUŠ - Schválený rozpočet na rok 2018 a Schválený střednědobý výhled RO na r. 2019-20 ZUSROZ-2018 Rozp. a hosp. obce Město Unhošť 16.1.2018     dokument PDF (94 kB)
ZUŠ - návrh střednědobého výhledu 2019-2020, návrh rozpočtu 2018 ZUŠ-ROZP2018 Příspěvkové organiza finanční odbor 29.11.2017     dokument PDF (120 kB)
Závěrečný účet města Unhoště za rok 2009 zu-09 Rozp. a hosp. obce Město Unhošť 15.3.2010     dokument PDF (1 MB)
Závěrečný účet města za rok 2010 zu-10 Rozp. a hosp. obce Město Unhošť 13.5.2011     3 dokumenty
Závěrečný účet města Unhoště za rok 2008 zu2008 Rozp. a hosp. obce Město Unhošť 25.5.2009     dokument PDF (463 kB)
Závěrečný účet města Unhoště za rok 2011 zu-2011 Rozp. a hosp. obce Město Unhošť 5.6.2012     2 dokumenty
Závěrečný účet města Unhoště za rok 2014 zú-2014 Rozp. a hosp. obce Město Unhošť 27.3.2015     dokument PDF (1,7 MB)
Ohlášení hazardní hry 025670/2017/KUSK Dokumenty KÚ StČ 28.2.2017     2 dokumenty
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍ POVOLENÍ 0367/12/Výst Stavební řízení výstavba 19.1.2012     dokument PDF (152 kB)
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - FBC Unhošť 07/2016/VPS Veřejnoprávní smlouvy Město Unhošť 16.5.2016     dokument PDF (235 kB)
OZV č. 8/2012 - místní poplatek za provoz systému komunálních odpadů 08/12 Obec. záv. vyhl./nař. Město Unhošť 21.12.2012     dokument PDF (216 kB)
Veřjnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - Pionýr, z. s. . Pionýrská skupina Paprsek Unhošť 08/2016/VPS Veřejnoprávní smlouvy Město Unhošť 16.5.2016     dokument PDF (239 kB)
OZV č. 9/2012 - změna vyhl. č. 12/2006 - účelový peněžní fond 09/12 Oznámení Město Unhošť 21.12.2012     dokument PDF (57 kB)
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - TJ UNHOŠŤ 09/2016/VPS Veřejnoprávní smlouvy Město Unhošť 16.5.2016     dokument PDF (235 kB)
Posuzování vlivů na životní prostředí - předání stanoviska: Modernizace trati Praha - Kladno s připojením na letiště Ruzyně 101466/ENV/12 Dokumenty Ministerstvo životní 23.1.2013     dokument PDF (313 kB)
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - Tělocvičná jednota SOKOL Unhošť 14/2016/VPS Veřejnoprávní smlouvy Město Unhošť 16.5.2016     dokument PDF (239 kB)
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - TJ UNHOŠŤ 17/VPS Veřejnoprávní smlouvy Město Unhošť 6.6.2017 30.6.2019   dokument PDF (238 kB)
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města - FBC Unhošť 17/VPS Veřejnoprávní smlouvy Město Unhošť 6.6.2017 30.6.2019   dokument PDF (239 kB)
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Paprsek Unhošť 17/VPS Veřejnoprávní smlouvy Město Unhošť 6.6.2017 30.6.2019   dokument PDF (243 kB)
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - Tělocvičná jednota SOKOL Unhošť 17/VPS Veřejnoprávní smlouvy Město Unhošť 6.6.2017 30.6.2019   dokument PDF (241 kB)

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.